/ / Главне сфере друштва

Главне сфере друштва

Сфере друштва су скуп односа одрживе природе између различитих друштвених објеката.

Свака сфера друштва сама по себи укључује социјалнуинституције, одређене врсте људских активности (на примјер: вјерске, политичке или образовне) и успостављене везе између појединаца.

Главне сфере друштва. Типови:

 • друштвене (народи, народи, класе, групе полова и други);
 • економски (продуктивни односи и снаге);
 • политички (партије, државни, социо-политички покрети);
 • духовни (морал, религија, уметност, наука и образовање).

Друштвена сфера

Друштвена сфера је скуп односа,предузећа, индустрија и организације које су повезане и одређују ниво и живот друштва и његову добробит. У ову сферу, пре свега, ослањање на услуге - културу, образовање, здравство, физичку културу, социјалну сигурност, угоститељство, путнички превоз, јавне услуге, комуникације.

Концепт "социјалне сфере" има различита значења,али сви су повезани. У социологији, то је сфера друштва која укључује различите друштвене заједнице и блиске везе између њих. У политичким наукама и економији, то је комбинација индустрије, организација и предузећа чији је задатак повећање животног стандарда друштва.

Ова сфера укључује различита друштвена друштва и односе између њих. Заузимајући одређени положај у друштву, особа улази у различите заједнице.

Економска сфера

Економска сфера је збир односа.између људи, чије је појава услед стварања и кретања различитих материјалних добара; Ово је подручје размјене, производње, потрошње и дистрибуције услуга и робе. Начин производње и дистрибуције материјалних добара је главни фактор који одређује специфичности економских односа.

Главни задатак ове сфере друштва је решити питања попут: "Шта, како и за кога ће се производити?" и "како ускладити процесе потрошње и производње?".

Структура економске сфере друштва састоји се од:

 • производне снаге - рад (људи), алати и предмети радног живота;
 • производни односи - производња роба, његова дистрибуција, даље размена или потрошња.

Политичка сфера

Политичка сфера је однос људи којипрвенствено повезана директно са властима и ангажована је на обезбеђењу заједничке безбедности. Следећи елементи политичке сфере могу се разликовати:

 • политичке институције и организације - револуционарни покрети, друштвене групе, председништво, партије, парламентаризам, држављанство и друго;
 • политичке комуникације - облици и везе интеракције између различитих учесника политичког процеса, њихових односа;
 • политичке норме - моралне, политичке и правне норме, традиције и обичаје;
 • идеологију и политичку културу - идеје политичке природе, политичке психологије и културе.

Духовно подручје

Духовна сфера је подручје нематеријалних и идеалних ентитета, које укључују различите вриједности и идеје религије, морала и умјетности.

Структура ове сфере друштва укључује:

 • морал - систем идеала, моралне норме, акције и процјене;
 • религија - различити облици погледа на свет који се заснивају на вери у моћи Бога;
 • Умјетност - духовни живот човјека, умјетничка перцепција и мајсторство свијета;
 • образовање - процес обуке и образовања;
 • закон - правила која подржавају државу.

Све сфере друштва су међусобно повезане

Независност је инхерентна у свакој сфери, али у исто вријеме свака од њих је у тијесној сарадњи са осталима. Границе између области друштва су транспарентне и нејасне.

Повезане вести


Коментари (0)

Додајте коментар